Contact

Bent u gediscrimineerd of heeft u een vraag over mensenrechten? Wilt u weten of u met uw klacht terecht kunt bij het College voor de Rechten van de Mens? Of wilt u eerst weten of er nog andere oplossingen zijn?

Bel het College via (030) 888 38 88 tijdens het juridisch spreekuur (iedere werkdag van 10.00 tot 16.00 uur) of mail naar info@mensenrechten.nl.

Een verzoek om een oordeel kunt u aanvragen via het klachtenformulier. U kunt uw verzoek, vraag of opmerking, ook per post verzenden. Vergeet daarbij niet uw adres en telefoonnummer te vermelden.

Persvoorlichting

  • T (030) 888 38 88 (8.30 tot 17.00 uur)
  • Renée Tuijnman 06 27 00 62 99
  • Nacha Rakraki 06 29 60 59 65
  • Barbara Bos 06 11 91 05 10
Zitting bijwonen?

Het College toetst individuele situaties aan de gelijkebehandelingswetgeving. Is er wel of geen sprake van discriminatie? Om te komen tot een uitspraak vindt een openbare zitting plaats. De zittingsagenda vindt u op deze website. Bekijk ook de persrichtlijn van het College. 

College voor de Rechten van de Mens

Postadres
  • Postbus 16001
  • 3500 DA Utrecht
  • T (030) 888 38 88 (iedere werkdag tussen 8.30 en 17.00)
  • F (030) 888 38 83
Bezoekadres
  • Kleinesingel 1-3
  • 3572 CG Utrecht

Download de routebeschrijving (geüpdate op 05 juli 2016). Let op: door de werkzaamheden op Utrecht Centraal wisselt het busplatform regelmatig. De meest recente informatie vindt u op www.9292.nl 

 

Klachtenregeling van het College voor de Rechten van de Mens

Het College voor de Rechten van de Mens vindt het van groot belang om op zorgvuldige wijze om te gaan met de personen, die contact met het College hebben. Het kan daarbij voorkomen dat er aanmerkingen zijn op de werkwijze van het College. Daarom is er een klachtenregeling opgesteld. De doelstelling van deze regeling is tweeledig. Enerzijds is het doel om de klachten van genoemde personen naar ieders tevredenheid op te lossen. Anderzijds is het doel om van de klacht te leren en zo nodig wijzigingen in het interne beleid van het College aan te brengen.

Lees hier hoe de klachtenregeling werkt en bekijk hier de toelichting bij dit document.

Privacyreglement

Het College voor de Rechten van de Mens hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom gaat het College uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hiervoor hanteert het College een privacyreglement.