Organisatie

Ontstaan College voor de Rechten van de MensDe Commissie Gelijke Behandeling is opgegaan in het College voor de Rechten van de Mens. In 2007 heeft een consortium van de Nationale Ombudsman, de Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen het College bescherming persoonsgegevens), de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) en het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten (SIM), het rapport 'Mensenrechten verplichten en verbinden' opgesteld. De aanbeveling aan de minister van BZK was om te komen tot een nieuw instituut, naast de reeds bestaande organisaties. De Tweede Kamer heeft nadrukkelijk gevraagd of het nieuwe instituut ondergebracht kan worden bij een bestaande instelling of organisatie. Het kabinet heeft in juli 2009 besloten om de Commissie Gelijke Behandeling op te laten gaan in het nieuwe instituut. In 2012 heeft het parlement het wetsvoorstel vastgesteld.