Waarvoor kunt u bij het College terecht?

Heeft u vragen over mensenrechten of wilt u weten of u met uw discriminatieklacht bij het College terecht kunt? Of wilt u eerst weten of er nog andere oplossingen zijn?

Bel het College op werkdagen tussen 10.00 - 16.00 uur op (030) 888 38 88 of stuur een e-mail naar info@mensenrechten.nl. Bij het College kunt u niet terecht voor individuele klachten waarbij mogelijk mensenrechten in het spel zijn. Veelal zal het College u doorverwijzen naar die instanties die uw klacht kunnen beoordelen. U kunt wel een procedure starten bij het College als u zich gediscrimineerd voelt. Een verzoek om een oordeel kunt u aanvragen via het klachtenformulier. U ontvangt binnen een week een schriftelijke ontvangstbevestiging van het College.

 • Daarna neemt het College contact met u op over de verdere behandeling. Mag het College de klacht behandelen, dan start het onderzoek. Hierna is er een zitting. Maximaal een half jaar nadat u uw klacht heeft ingediend krijgt u het oordeel toegestuurd. Hierin staat of er wel of niet is gediscrimineerd. Ook kan het College in het oordeel een aanbeveling doen om discriminatie in de toekomst te voorkomen. Deze procedure is volledig kosteloos. Als u een advocaat wilt inschakelen dan moet u die wel zelf betalen.

Wanneer kunt u een procedure starten?De klacht moet gaan over discriminatiekwesties rondom school, wonen, winkelen, werken, uitgaan of sporten. U kunt dan een klacht indienen als u zich benadeeld voelt vanwege uw:

 • geslacht (of u man, vrouw of transgender bent of dat u zwanger bent of net bevallen)
 • leeftijd
 • godsdienst
 • seksuele gerichtheid (of u hetero-, homo- of biseksueel bent)
 • ras (afkomst)
 • nationaliteit
 • handicap of chronische ziekte
 • burgerlijke staat (of u gehuwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft, of geen van beide op u van toepassing is)
 • arbeidsduur (of u in voltijd of in deeltijd werkt)
 • vaste of tijdelijke arbeidsovereenkomst
 • levensovertuiging
 • politieke overtuiging

OrganisatiesSoms weet een organisatie, zoals een school of bedrijf, zelf niet goed wat er wel of niet mag wat betreft gelijke behandeling. U kunt dan uw beleid voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens. Het College onderzoekt dan of het beleid niet discriminerend is. Dit heet een Oordeel omtrent eigen handelen.