Wat doet het College?

Het College beschermt, bewaakt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en het individueel oordelen in het geval van discriminatie.

Het College rapporteert jaarlijks over de situatie in Nederland op het gebied van mensenrechten. Om de internationale aanbevelingen vanuit onder meer de Verenigde Naties goed te kunnen monitoren heeft het College de aanbevelingen bijeengebracht in een kennisbank, te vinden op www.mensenrechtenkwesties.nl.

Het College voor de Rechten van de Mens heeft alle activiteiten overgenomen van de Commissie Gelijke Behandeling. Dat betekent dat het College toeziet op de gelijkebehandelingswetgeving en in individuele gevallen oordeelt of iemand gediscrimineerd is op het werk, in het onderwijs of als consument.

Thema'sMensenrechten zijn overal en hebben betrekking op brede maatschappelijke ontwikkelingen. Het College voor de Rechten van de Mens houdt zich de komende jaren onder meer bezig met de volgende thema's:

  • Mensenrechteneducatie
  • Discriminatie en stereotypering op de arbeidsmarkt
  • Mensenrechten op lokaal niveau: participatie of uitsluiting?
  • Monitoring van de ‘Convention on the Rights of Persons with Disabilities’ (CRPD)

Voor een toelichting op deze thema's, zie het Strategisch Plan 2016-2019.