Publicaties

Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en Annotaties

Samenvatting

12 september 2013 verscheen ‘Gelijke Behandeling 2012: Kronieken en Annotaties’. Deze unieke wetenschappelijke publicatie is specifiek gewijd aan oordelen, nationale en internationale rechtspraak en wetgevings- en beleidsontwikkelingen op het gebied van de gelijke behandeling. De oordelen van het College voor de Rechten van de Mens staan hierin centraal. Onafhankelijke auteurs, allen experts op het gebied van gelijke behandeling, bespreken per discriminatiegrond de oordelen van het College en de recente ontwikkelingen.

 

Annotaties van onder meer oordelen en uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens zorgen voor een praktische analyse van uitspraken die juridisch en/of maatschappelijke gezien interessant zijn.

 

De uitgave is een must read voor iedereen die geïnteresseerd is in gelijke behandeling of werkzaam is op dit terrein, zoals rechters, medewerkers van antidiscriminatievoorzieningen en advocaten.

 

U kunt deze publicatie downloaden als pdf (zie hierboven). Wilt u een gedrukt exemplaar, bestel deze dan bij Wolf Legal Publishers op www.wolfpublishers.nl.