Publicaties

Samenvatting

De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) brengt elk jaar de oordelenbundel uit: ‘Gelijke behandeling: oordelen en commentaar’. In de oordelenbundel bespreekt een onafhankelijke redactie de oordelen, adviezen en onderzoeken van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).

 

De bundel verschaft inzicht in de betekenis en samenhang van de zeer gevarieerde oordelen die de CGB in 2009 heeft uitgebracht.

 

Inleiding - C.J. Forder

 

Commentaren

 • Ras en nationaliteit - M. Davidović & S.K. van Walsum

 • Geslacht - E. Cremers-Hartman & M.S.A. Vegter

 • Godsdienst, levensovertuiging en politieke gezondheid - B.P. Vermeulen & A.J. Overbeeke

 • Seksuele gerichtheid en burgerlijke staat - M.J. Strijker 

 • Arbeidsduur en de aard van de overeenkomst - M.F. Baltussen

 • Handicap en chronische ziekte - P.J.J. Zoontjens

 • Leeftijd - A.W. van Leeuwen & M.B. de Witten-Van den Haak

 

Themabijdragen

 • Organisatie cultuur en verhulde discriminatie - H. Siebers

 • Positieve verplichtingen als bijdrage aan gelijkheid - J.E. Goldschmidt

 • A bird's eye view of equal treatment bodies across Europe in the light of EU legislation - K. Smiszek

 

Annotaties

 • 2009-2: School en scheiding: hoever strekt de dienstverlening aan gescheiden ouders?

 • 2009-21: Maximumbedrag in vrijwillige vertrekregeling: bescherming of discriminatie ouderen?

 • 2009-31: Discrimineert een IVF Polikliniek tegen lesbiennes door weigering van donorzaad?

 • 2009-44: Het pensioenfonds en de bommoeder

 • 2009-78 & 2009-101: Korting op nabestaandenpensioen wegens groot leeftijdverschil: over het grensvlak van gelijkheid bij de arbeidsvoorwaarde pensioen en onderscheid op basis van gezinsomstandigheden, alsmede over solidariteit als rechtvaardigingsgrond

 • 2009-107 & 2009-108: Zorgpolissen, borstprotheses en de AWGB – private dienstverlening of eenzijdig overheidshandelen?

 • 2009-117: Het gebruik van een hypothetische kinderwens en statistische gegevens bij schadebegroting: een nadere invulling van direct onderscheid op grond van geslacht

 • 2009-125: Bejaarde bioloog vist achter het net