Publicaties

Kroniek Gelijke Behandeling 2013

Samenvatting

In deze kroniek over de ontwikkelingen in het gelijkebehandelingsrecht in 2013 staan de oordelen van het College voor de Rechten van de Mens – als belangrijke actor in de interpretatie van de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving – centraal. Daarnaast is er aandacht voor ontwikkelingen van de zijde van de wetgever, relevant beleid van regeringszijde, rapporten van Europese instanties of niet-gouvernementele organisaties en voor enkele aandacht trekkende zaken in de jurisprudentie van het EU Hof van Justitie en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.