Publicaties

Kroniek Gelijke Behandeling 2014

Samenvatting

De kroniek beschrijft de ontwikkelingen in het gelijkebehandelingsrecht in 2014. Centraal staan de oordelen van het College voor de Rechten van de Mens bezien tegen de achtergrond van relevante jurisprudentie, nieuwe wetgeving en overheidsbeleid.