Publicaties

Verdient een man meer? Gelijke beloning van mannen en vrouwen bij hogescholen

Samenvatting

Het College onderzocht de achtergronden van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in gelijkwaardige functies. In het onderzoek zijn salarisgegevens van 4301 vrouwen en 3218 mannen, werkzaam bij zes hogescholen , geanalyseerd. Het onderzoek legt diverse valkuilen bloot die ongelijke beloning in de hand kunnen werken. Ook blijkt uit het onderzoek dat, in situaties waar onterecht te weinig geld wordt toegekend, vrouwen twee keer zoveel én twee keer zo vaak geld mislopen als mannen.