Publicaties

Inzicht in inclusie: werk, wonen en onderwijs - participatie van mensen met een beperking

Samenvatting

Voor het eerst heeft het College cijfers bij elkaar gebracht van het CBS en onderzoeksbureau NIVEL over de situatie van mensen met een beperking. Het College gaf het CBS en NIVEL opdracht om statistieken te verzamelen over arbeidsdeelname, deelname aan het onderwijs en zelfstandig wonen. Met de ratificatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking moet Nederland ervoor zorgen dat de samenleving toegankelijker wordt. De cijfers geven een indicatie van de leefsituatie.