Publicaties

Kroniek Gelijke Behandeling 2015-2016

Samenvatting

De kroniek beschrijft de ontwikkelingen in het gelijkebehandelingsrecht in 2015-2016. Centraal staan de oordelen van het College voor de Rechten van de Mens bezien tegen de achtergrond van relevante jurisprudentie, nieuwe wetgeving en overheidsbeleid.