Publicaties

Toegankelijkheid op de rit? Rapportage van het onderzoek naar de toegankelijkheid van het openbaar busvervoer voor rolstoelgebruikers

Samenvatting

Het Nederlands openbaar busvervoer is nog niet optimaal toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Dat volgt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Het College vroeg aan DTV Consultants om een beeld te schetsen van de toegankelijkheid van bussen voor mensen met een handbewogen of elektrische rolstoel.