Publicaties

Human Act or Devil’s Pact? Afspraken tussen de EU en derde landen op het gebied van migratie: de mensenrechtelijke dimensie

Samenvatting

Op 18 mei 2017 organiseerde het College voor de Rechten van de Mens in samenwerking met de Commissie Meijers de conferentie Human Act or Devil’s Pact? Human rights aspects of migration agreements between EU and third countries.

De conferentie ging over de mensenrechtelijke aspecten van de huidige migratiestrategie van de EU. Waaruit bestaan deze migratiepacten en wat is hun doel? Zijn ze effectief? Waarborgen ze in voldoende mate de mensenrechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten? Wat zijn die mensenrechten eigenlijk? En zijn er alternatieven voor deze migratiepacten?

 

De middag was gevuld met interessante presentaties en discussies die tot nadenken aanzetten. Zowel sprekers als co-referenten waren deskundigen op hun gebied. Maar wat het commentaar en de discussies vooral waardevol maakten, was de variatie in expertise: van rechten en politiek tot sociale geografie, van theorie tot praktijkervaring. Veel deelnemers feliciteerden ons met deze meerwaarde van de conferentie die velen van ons uit onze ‘bubbel’ trok om vanuit een ander perspectief naar een bekend thema te kijken.

 

Bijgevoegd vindt u het programmaboekje en een samenvatting van de conferentie in het Engels. Ook vindt u de paper met gelijknamige titel die wij op de conferentie presenteerden, zowel in het Engels als in het Nederlands.

 

Deze paper bevat een mensenrechtelijke meetlat waarmee getoetst kan worden of de migratie-pacten die de EU met derde landen onderhandelt wel voldoen aan de internationale mensenrechtelijke verplichtingen van de EU en haar lidstaten. Zo kan eenieder een inschatting maken of deze overeenkomsten de rechten van vluchtelingen, asielzoekers en migranten wel voldoende waarborgen. De meetlat kan op elk moment gebruikt worden: bij het ontwikkelen, goedkeuren, uitvoeren en controleren van deze migratiepacten.