Publicaties

Wetgevingsadvies van het College over de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

Samenvatting

Na afloop van een medische behandeling, operatie of diagnostiek blijft vaak lichaamsmateriaal, zoals bloed, urinemonsters en tumorweefsel, over dat voor de patiënt zelf niet meer wordt gebruikt. Vaak wordt dit materiaal niet vernietigd, maar opgeslagen in zogenoemde biobanken. Onduidelijk is echter onder welke voorwaarden lichaamsmateriaal mag worden bewaard en wat met het opgeslagen materiaal vervolgens mag worden gedaan. Daarom werkt de regering aan een ‘Wet zeggenschap lichaamsmateriaal’ (Wzl), waarvan een conceptwetsvoorstel voorligt.

 

Het College voor de Rechten van de Mens (het College) onderschrijft het belang van een wettelijke regeling van deze materie. Vanuit mensenrechtelijk perspectief is het essentieel dat een onderwerp als dit bij wet wordt geregeld. Het College vraagt aandacht voor een aantal aspecten die raken aan mensenrechten en plaatst enkele kanttekeningen bij het conceptwetsvoorstel.