Publicaties

Brief aan Minister Blok over modernisering Wetboek van Strafvordering (boek 1 en 2)

Samenvatting

Het Wetboek van Strafvordering wordt gemoderniseerd. De wetsvoorstellen voor boek 1 en 2 van het gewijzigde Wetboek van Strafvordering zijn in het voorjaar van 2017 ter consultatie voorgelegd.

Het College voor de Rechten van de Mens brengt in zijn brief een aantal aandachtspunten naar voren die raken aan de mensenrechtelijke normeringen op het gebied van strafvordering die volgen uit de artikelen 5, 6 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de invulling die de (internationale) rechtspraak daaraan geeft.