Publicaties

Evaluatie Nationaal actieplan mensenrechten in Nederland

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op mensenrechten in Nederland. Vanuit die rol heeft het een team van drie onafhankelijke onderzoekers opdracht gegeven een evaluatie uit te voeren van het Nationaal Actieplan Mensenrechten 2013 (Actieplan 2013). Doel van de evaluatie is een zo volledig mogelijk en onafhankelijk beeld te krijgen van relevantie, duurzaamheid, effecten en impact van het plan. De evaluatie moet het College, maar ook andere belanghebbenden helpen bij het leveren van inbreng voor een volgend actieplan.