Publicaties

Wetgevingsadvies gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding voor het recht op toegang tot de rechter

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens heeft een Wetgevingsadvies geschreven omtrent het gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. De reden hiervoor is dat het Wetsvoorstel verder gaat dan het mogelijk maken van het vaststellen van de identiteit. Zo is kenbaar gemaakt dat het Wetsvoorstel ook van toepassing zal zijn op de gebouwen van de rechterlijke macht en op gebouwen van zelfstandige bestuursorganen zoals het College voor de Rechten van de Mens. Naar aanleiding van dit regeringsstandpunt plaatst het College een aantal opmerkingen bij dit Wetsvoorstel die in het advies terug te lezen zijn.