Publicaties

Analyse Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt

Samenvatting

Vrouwen met een flexibel arbeidscontract lopen op de arbeidsmarkt een groot risico om gediscrimineerd te worden vanwege hun zwangerschap of pril moederschap. Zij verdienen extra aandacht in de aanpak om zwangerschapsdiscriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens mede op basis van de reacties op het Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie. In het bijzonder riep het College vrouwen met een flexibele arbeidsmarktsituatie op om hun ervaringen met zwangerschapsdiscriminatie te melden. Op basis van de bevindingen doet het College een aantal aanbevelingen.