Publicaties

Reactie van het College voor de Rechten van de Mens op het 'Advies integrale geschilbeslechting in het sociaal domein'

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens reageert op het 'Advies integrale geschilbeslechting in het sociaal domein', opgesteld door regeringscommissaris prof. mr. M. Scheltema.