Publicaties

Rapport Gelijke beloning verzekerd?

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens onderzocht de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in gelijkwaardige functies in de verzekeringsbranche. Dit is het derde onderzoek waarmee het College aandacht vraagt voor de problematiek van ongelijke beloning op grond van geslacht. Met het onderzoek onder vier verzekeringsorganisaties werd in kaart gebracht welke mechanismen het risico op beloningsonderscheid vergroot en geeft aanbevelingen om dit tegen te gaan. Onder andere een transparant beloningsysteem en meer bewustzijn bij werkgevers over niet-neutrale beloningsfactoren zijn van groot belang.