Publicaties

Samenvatting

Op 14 juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag handicap in werking getreden. Dit verdrag bepaalt dat mensen met een beperking volwaardig moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de naleving van het verdrag. Jaarlijks publiceert het een rapportage met de stand van zaken en aanbevelingen voor de regering. Deze eerste rapportage bestrijkt het eerste jaar dat het verdrag in Nederland van kracht was, dus de periode van 14 juli 2016 tot 14 juli 2017.

Bekijk hier de samenvatting van de rapportage in gebarentaal.