Publicaties

Interventie als amicus curiae bij het EHRM in de zaken Zohlandt en Hasselbaink tegen Nederland

Samenvatting

Het College voor de Rechten van de Mens informeert als zogenaamde amicus curiae het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in twee zaken tegen Nederland. De interventie van het College beschrijft op basis van onderzoek de wijze waarop de schriftelijke beslissingen over voorlopige hechtenis door verschillende rechtbanken en gerechtshoven in Nederland werden gemotiveerd.