Publicaties

OHCHR Youth report Netherlands

Samenvatting

Het Kinderrechtenverdrag beschermt de rechten van personen onder de 18 jaar. Daarna gelden alle andere mensenrechtenverdragen. In zekere zin is 18 een arbitraire leeftijd: ook kinderen zijn autonome mensen die allang voor hun achttiende mondig zijn en mee kunnen praten en beslissen. Maar tegelijkertijd houdt de kwetsbaarheid van (sommige) jongeren niet zomaar op wanneer ze achttien worden. De Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties hebben opdracht gegeven aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten om deze transitie van kind naar volwassene nader te onderzoeken. Het College voor de Rechten van de Mens draagt bij aan dit onderzoek met deze bijdrage over de situatie in Nederland. Hoe zit het met de mensenrechten van jongeren in Nederland in hun transitie van kind naar volwassene? Als kind (18-) genieten jongeren vaak nog bijzondere bescherming, maar zodra ze volwassen zijn (18+) wordt van hen verwacht dat ze hun eigen boontjes kunnen doppen. Vooral kwetsbare jongeren zijn vaak de dupe van wetgeving en beleid die een harde knip maakt op de achttiende verjaardag. Gelukkig zijn er recent een aantal positieve ontwikkelingen gaande.