Publicaties

Commentaar herziening Adviesnota rijgeschiktheid

Samenvatting

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie heeft aan het College gevraagd om naar de herziene Adviesnota rijgeschiktheid te kijken.

Deze nota geeft handvatten om de vraag te beantwoorden of iemand die een psychose heeft gehad kan autorijden. In de herziene Adviesnota wordt de beslissing over rijgeschiktheid niet meer gebaseerd op het feit dat iemand een psychose heeft gehad (zoals in de huidige Adviesnota), maar op de manier waarop deze persoon hierop anticipeert en hiermee omgaat. Volgens het College is de herziene Adviesnota in overeenstemming met het VN-verdrag handicap. Het College doet een aantal kleine suggesties ter verbetering van de nota.