Publicaties

Advies Internetconsultatie voor de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG)

Samenvatting

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid opende in februari 2018 een internetconsultatie voor de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Deze wet breidt het verlof van partners uit bij de geboorte van een kind van 2 dagen naar een week betaald verlof (100%). Daarbij komt recht op 5 weken betaald verlof (70%). Het College toetste het voorstel aan relevante mensenrechtelijke bepalingen waarin de gelijke rechten van mannen en vrouwen op een goede balans tussen werk en gezinsleven zijn vastgelegd. In grote lijnen voldoet de wet aan de verplichtingen van Nederland onder genoemde mensenrechtenverdragen. Wel beveelt het College aan dat de wet om verschillende redenen nauwlettend moet worden gemonitord.