Publicaties

Brief aan Tweede Kamer met reactie van College op Emancipatienota 2018-2021

Samenvatting

 

Op 30 maart jl. verscheen de landelijke Emancipatienota 2018-2021, getiteld ‘Principes in Praktijk’.  Op 5 april 2018 spreekt de Kamer over de plannen met verantwoordelijk minister Van Engelshoven. Het College gaf in een brief een korte reactie op deze plannen. Het College kan zich vinden in de visie van de nota  (‘alle burgers moeten hun leven kunnen inrichten zoals zij dat willen’) en de keuze voor thema’s waarop zich knelpunten voordoen:  arbeidsmarkt, veiligheid en gelijke behandeling. Dit zijn belangrijke mensenrechtelijke thema’s. Op een aantal punten vindt het College extra inzet wenselijk: een meer integrale aanpak, extra aandacht voor kwetsbare groepen en het actief aanspreken van sleutelfiguren, zoals onderwijsinstellingen en werkgevers.