Publicaties

Brief aan Tweede Kamer over Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet

Samenvatting

Op 27 maart 2018 heeft de staatssecretaris van SZW de Hoofdlijnennotitie Loondispensatie Participatiewet aan de Tweede Kamer toegestuurd. Het College voor de Rechten van de Mens gaat in deze brief in op de vraag hoe dit plan zich verhoudt tot mensenrechten. Volgens het College leidt het kabinetsplan voor loondispensatie tot een achteruitgang in rechten van mensen met een arbeidsbeperking, vooral op het gebied van sociale zekerheid en eerlijke beloning. Bovendien is deze achteruitgang niet in overeenstemming met het recht op gelijke behandeling.