Publicaties

Brief aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over Meldpunt onbeperkt stemmen

Samenvatting

Het College heeft tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 148 meldingen gekregen over de toegankelijkheid via het Meldpunt Onbeperkt Stemmen. De meldingen gingen onder andere over de fysieke toegankelijkheid van het stemlokaal en hulp in het stemhokje. Met deze brief informeert het College het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de bevindingen.