Publicaties

Advies aan minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake Woonwagen- en standplaatsenbeleid

Samenvatting

Leven in een woonwagen is een essentieel onderdeel van de cultuur van Roma, Sinti en woonwagenbewoners. Rijksoverheid, gemeenten en woningcorporaties zijn op basis van mensenrechten verplicht om de cultuur van woonwagenbewoners niet alleen te beschermen, maar ook te faciliteren. Hierover heeft het College het Ministerie van Binnenlandse Zaken geadviseerd.