Publicaties

Brief aan voorzitter van de vaste Kamercommissie AO staat van de Volkshuisvesting

Samenvatting

Een dak boven je hoofd is helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend in Nederland. De overheid is verantwoordelijk om voldoende, betaalbare, kwalitatief goede en passende huisvesting te verwezenlijken met speciale aandacht voor mensen in de meest kwetsbare situaties. Dat ziet het College te weinig terug in het beleid, de afspraken en de monitoring daarvan zoals deze is opgeschreven in de Staat van de Volkshuisvesting.