Publicaties

Brief aan Tweede Kamercommissie VWS over maatschappelijke opvang

Samenvatting

Het College geeft in deze brief input voor het algemeen overleg (AO) op 13 juni 2018 van de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over maatschappelijke opvang. Het College pleit voor een beleid dat uitgaat van een mensenrechtenbenadering. Dit draagt bij aan een integraal en samenhangend beleid waarbij de menselijke waardigheid en het verwezenlijken van de rechten van mensen, met name mensen in kwetsbare situaties zoals dak- en thuisloosheid, centraal staan.