Publicaties

Samenvatting

‘Mensenrechten in Nederland 2017’ is de zesde jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens. Het laat zien waar mensenrechten spelen, biedt een beschouwing over 2017 en doet aanbevelingen aan de Nederlandse overheid om ervoor te zorgen dat voor iedereen in Nederland mensenrechten gelden. Over de afgelopen vijf jaar rapporteert het College tien trends op het gebied van mensenrechten in Nederland.

De 10 onderwerpen waar het College dit jaar over rapporteert zijn:

  • Huisvesting

  • Gelijke kansen in het onderwijs

  • Zorg en ondersteuning voor volwassenen

  • De flexibele arbeidsmarkt

  • Geweld tegen minderjarigen en vrouwen

  • De vrijheid van meningsuiting, persvrijheid en demonstratievrijheid

  • Veiligheidsrisico’s en mensenrechten

  • De vrijheid van godsdienst

  • Toegang tot het recht en vrijheidsbeneming

  • Het VN-verdrag handicap

Ontwerp: Ontwerpwerk

Interviews: Roos Menkhorst