Publicaties

Brief aan Tweede Kamercommissie VWS over aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Samenvatting

Op 21 juni 2018 staat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op de agenda van het algemeen overleg (AO) van de Tweede Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In deze brief pleit het College ervoor om in de aanpak van deze problematiek de rol van mensenrechten verder uit te werken.