Publicaties

Brief aan Tweede Kamercommissie SZW over algemeen overleg arbeidsmarktbeleid

Samenvatting

Op de agenda van het Algemeen Overleg over arbeidsmarktbeleid op 27 juni staat de Monitor Arbeidsmarkt van april 2018. Deze monitor besteedt onder meer aandacht aan de verdeling van arbeid en zorg tussen mannen en vrouwen en de arbeidsparticipatie van vrouwen. Het College voor de Rechten van de Mens beziet de monitor vanuit het recht op arbeid.