Publicaties

Brief aan Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken over algemeen overleg kiesrechtzaken

Samenvatting

In 2017 en 2018 heeft het College een meldpunt geopend waar mensen met een beperking hun ervaringen met het stemmen konden melden. Op basis van deze gegevens trekt het College de conclusie dat de toegankelijkheid van verkiezingen op verschillende punten verbetering behoeft. Op 4 juli 2018 worden kiesrechtzaken in de Tweede Kamer besproken. Het College heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven welke punten nog verbeterd moeten worden om het stemmen zo toegankelijk mogelijk te maken voor mensen met een beperking.