Publicaties

Hoe is het bevallen? Onderzoek naar discriminatie van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen op het werk

Samenvatting

Discriminatie vanwege zwangerschap en moederschap neemt niet af. Dat blijkt uit de vele oordelen die de Commissie Gelijke Behandeling in de loop der jaren heeft uitgebracht. Dit was aanleiding om een onderzoek in te stellen naar de aard en omvang van deze vormen van discriminatie en om oplossingsrichtingen hiervoor te zoeken. Voor u liggen de resultaten van dit onderzoek. Deze bevestigen dat discriminatie wegens zwangerschap of moederschap voor veel vrouwen een alledaagse werkelijkheid is.