Publicaties

Onderzoek naar Mensenrechten in Nederland

Samenvatting

Motivaction voerde in opdracht van de Commissie Gelijke Behandeling in oktober 2011 het onderzoek uit. Vragenlijsten werden afgenomen bij een representatieve steekproef (n=1082) onder de Nederlandse bevolking (18-70 jaar uit het online Stempunt-panel van Motivaction). Doel van het onderzoek is inzicht krijgen in de beleving van het thema mensenrechten ter voorbereiding op het College voor de Rechten van de Mens.