Oordelen

Geen discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte door Thuisbioscoop B.V. door een film niet van Nederlandse ondertiteling te voorzien voor een dove man.

Oordeelnummer 2018-56
29-05-2018
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een dove man huurt een buitenlandse film via Pathé Thuis (Thuisbioscoop B.V.) De film is Nederlands ingesproken en bevat geen ondertiteling, waardoor hij de film niet kan volgen. Hij vraagt de thuisbioscoop om binnen twee weken voor ondertiteling te zorgen. Omdat het bedrijf dit weigert, vindt hij dat er sprake is van discriminatie op grond van zijn beperking. Ook stelt hij dat er sprake is van discriminatie omdat het bedrijf de mogelijkheden voor ondertiteling niet heeft onderzocht. Volgens de thuisbioscoop mag hij de film niet zonder toestemming van de distributeur ondertitelen. Bovendien kost het duizenden tot tienduizenden euro’s om de film te ondertitelen en de nodige technische aanpassingen te doen om platforms geschikt te maken voor de ondertiteling.

Beoordeling

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) verbiedt discriminatie van mensen met een beperking bij het aanbieden van goederen of diensten. Dit houdt in dat een aanbieder van een dienst, zoals een thuisbioscoop, doeltreffende aanpassingen moet verrichten indien nodig, tenzij dit een onevenredige belasting is. Of een aanpassing onevenredig belastend is, hangt enerzijds af van het belang van de man om ondertiteling te krijgen, en anderzijds het belang van het bedrijf die voor de ondertiteling moet zorgen. De thuisbioscoop heeft aangevoerd dat een film niet zonder voorafgaande toestemming van de distribiteur mag worden ondertiteld. Dit volgt uit de Auteurswet. De kosten voor het verkrijgen van een licentie, het ondertitelen van de film en de technische aanpassingen die nodig zijn voor de ondertiteling, zijn erg hoog voor het bedrijf. Bovendien zegt het bedrijf nooit eerder zo een verzoek te hebben gehad. Het College is daarom van oordeel dat de thuisbioscoop voldoende heeft aangetoond dat de gevraagde aanpassing in dit geval onevenredig belastend is. Ook kan het bedrijf niet verweten worden dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar andere mogelijkheden.

Volgens de thuisbioscoop is de klacht van de man aanleiding geweest om  de mogelijkheden voor de toekomst te gaan bekijken. Dit juicht het College toe. Deze ontwikkelingen zijn nodig om te voldoen aan de wettelijke plicht om geleidelijk te zorgen voor algemene toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

 

Oordeel

Thuisbioscoop B.V. heeft jegens de man geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: