Oordelen

Simon Loos Logistiek B.V. discrimineerde niet op grond van zwangerschap door, in plaats van een jaarcontract, een contract voor vier maanden aan te gaan. Er was ook geen sprake van discriminatie door daarna geen vast dienstverband aan te bieden.

Oordeelnummer 2018-57
31-05-2018
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw werkte op uitzendbasis bij Simon Loos. Aansluitend sloten partijen een jaarcontract. Voordat dit contract afliep, zei de directeur van Simon Loos tegen de vrouw dat zij nog een jaarcontract zou krijgen. Ongeveer een maand later vertelde de vrouw dat zij zwanger was. De dag daarna zei de directeur tegen de vrouw dat zij geen jaarcontract kreeg maar een contract voor vier maanden. Na deze vier maanden verlengde Simon Loos het contract niet meer. De vrouw vindt dat sprake is van zwangerschapsdiscriminatie door de contractduur in te korten tot vier maanden en vervolgens ook geen vast contract aan te gaan. De directeur zei tegen de vrouw dat hij ‘niet wist of zij nog in het team zou passen na terugkeer van haar zwangerschapsverlof’. Simon Loos betwist dat zij discrimineerde. Het bedrijf kwam terug op het aanbod om een jaarcontract aan te gaan omdat daarbij per ongeluk geen rekening was gehouden met de uitzendperiode van de vrouw als onderdeel van het ‘ketenbeding’. Dit ketenbeding houdt in dat een medewerker wel drie tijdelijke contracten mag krijgen, maar als de totaal gewerkte periode langer is dan twee jaar, dan is er automatisch sprake van een vast dienstverband. Simon Loos had niet de intentie om vervolgens met de vrouw een vast contract aan te gaan. De reden dat de vrouw niet meer in het team zou passen, had te maken met de vele wisselingen in het team en stond los van de zwangerschap of het verlof.

Beoordeling

Vast staat dat Simon Loos tegen de vrouw heeft gezegd dat zij een jaarcontact zou krijgen. Ook staat vast dat het bedrijf, een dag nadat de vrouw vertelde dat zij zwanger was, hierop is teruggekomen en in plaats daarvan een contract van vier maanden heeft aangeboden. Dit wekt het vermoeden van zwangerschapsdiscriminatie. Echter, Simon Loos weerlegt dit vermoeden. Het bedrijf voert aan dat zij de termijn heeft verkort vanwege het ‘ketenbeding’. Het bedrijf onderbouwt dat de tijd die de vrouw via het uitzendbureau heeft gewerkt, meetelt op basis van het ketenbeding. Dit had het bedrijf bij het eerdere aanbod over het hoofd gezien. Omdat bij een jaarcontract een vast contract tot stand zou zijn gekomen, acht het College bewezen dat dit de enige reden is geweest voor het besluit van Simon Loos. De vrouw voert geen feiten aan die zwangerschapsdiscriminatie kunnen doen vermoeden bij het besluit van het bedrijf om daarna geen vast contract aan te gaan. De vrouw zegt dat haar een vast contract was toegezegd, maar Simon Loos betwist dit. Het bedrijf en de vrouw hebben verschillende interpretaties van de uitspraak van de directeur dat zij niet meer in het team zou passen. Daarom kan uit deze uitspraak geen vermoeden van discriminatie worden vastgesteld.

Oordeel

Simon Loos Logistiek B.V. heeft jegens een vrouw geen verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: