Oordelen

Trust Krediet Beheer B.V. discrimineerde een vrouw niet op grond van geslacht en/of leeftijd door haar af te wijzen voor de functie van Aankomend Credit Manager.

Oordeelnummer 2018-58
04-06-2018
Geslacht, Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw solliciteerde naar de functie van Aankomend Credit Manager bij Trust Krediet Beheer B.V. Het bedrijf wees haar af. Zij stelt dat tijdens het gesprek en bij de afwijzing opmerkingen zijn gemaakt over haar moederschap en leeftijd. Volgens de vrouw discrimineerde het bedrijf haar op grond van geslacht en leeftijd. Trust Krediet Beheer betwist dat. Zij wees de vrouw af omdat de ontwikkeling van een andere kandidaat beter aansloot bij de functie.

Beoordeling

Het is aan de vrouw om feiten naar voren te brengen die doen vermoeden dat moederschap en leeftijd een rol hebben gespeeld bij het besluit van Trust Krediet Beheer om haar af te wijzen voor de functie. Zij is hierin niet geslaagd. Naar aanleiding van het cv van de vrouw wilde de manager weten hoe zij haar werk wilde combineren met haar verplichtingen ten aanzien van haar kinderen en sportstudio. Gezien de context waarbinnen gesproken is over het moederschap van de vrouw, acht  het College aannemelijk dat de vraag uit zakelijke overwegingen is gesteld. Er zijn geen aanwijzingen dat de vraag is gesteld omdat zij een vrouw met kleine kinderen is. Uit de combinatie van redenen voor de afwijzing en aanvullende mededelingen aan de vrouw kan het College ook geen feiten afleiden die wijzen op leeftijdsdiscriminatie. Het College oordeelt dan ook dat Trust Krediet Beheer de vrouw niet discrimineerde op grond van haar geslacht en leeftijd door haar af te wijzen voor de functie.

Oordeel

Trust Krediet Beheer B.V. heeft jegens een vrouw geen verboden onderscheid op grond van geslacht en/of leeftijd gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: