Oordelen

Geen discriminatie op grond van geslacht of handicap of chronische ziekte door Care First B.V. bij het besluit om de arbeidsovereenkomst met een vrouw niet te verlengen.

Oordeelnummer 2018-59
05-06-2018
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw werkte bij Care First B.V. op basis van drie opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Het laatste contract werd niet verlengd. De vrouw zegt dat het bedrijf wist dat zij actieve endometriose had en in verband daarmee fertiliteitsbehandelingen onderging om zwanger te worden. Het bedrijf ontkent dat het daarvan op de hoogte was en zegt dat het disfunctioneren van de vrouw de reden was om de arbeidsverhouding niet voort te zetten.

Beoordeling

De vrouw zegt dat haar functioneren niet de reden kan zijn geweest om haar contract niet te verlengen. Volgens het bedrijf was dit juist wel het geval. Het College oordeelt niet over het functioneren van de vrouw, maar beoordeelt slechts of het ondergaan van fertiliteitsbehandelingen en/of de chronische ziekte van de vrouw van invloed is geweest op het besluit om het contract niet te verlengen. Er zijn geen feiten die daarop wijzen. Ook zijn er geen feiten die erop wijzen dat het ondergaan van fertiliteitsbehandelingen en/of haar chronische ziekte een negatieve invloed had op de beoordeling van haar functioneren.

Oordeel

Care First B.V. heeft jegens de vrouw geen verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: