Oordelen

Stichting BOOR discrimineerde een man niet op grond van zijn leeftijd door hem af te wijzen voor de functie van docent techniek ISK.

Oordeelnummer 2018-60
12-06-2018
Leeftijd
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man solliciteerde naar de functie van docent techniek voor een internationale schakelklas (ISK) bij een van de scholen die onder het gezag van Stichting BOOR valt. De school wees hem af. Hij stelt dat zijn afwijzing te maken heeft met zijn leeftijd. De stichting betwist dat. Zij wees de man af omdat de competenties en ervaringen van andere kandidaten beter aansloten bij de functie.

Beoordeling

Het is aan de man om feiten naar voren te brengen die doen vermoeden dat leeftijd een rol heeft gespeeld bij het besluit van de stichting om hem af te wijzen voor de functie. Hij is hierin niet geslaagd. De man stelt dat de directeur van de school een aantal maanden na de afwijzing tegen hem heeft gezegd dat hij te oud was en dat zij liever jongere docenten in haar team had. De directeur ontkent dat zij deze opmerkingen heeft gemaakt. Zij vertelde hem dat zij op zoek was naar een docent die ervaring heeft met het lesgeven aan een ISK en een aanvulling is op haar docententeam. De man voldeed daar niet aan. Omdat de stichting de stelling van de man ontkent, kan het College niet vaststellen dat de opmerkingen zijn gemaakt. Daarom oordeelt het College dat de stichting de man niet discrimineerde op grond van zijn leeftijd door hem af te wijzen voor de functie.

Oordeel

Stichting BOOR heeft jegens een man geen verboden onderscheid op grond van leeftijd gemaakt.

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: