Oordelen

Tele2 Nederland B.V. discrimineerde een transvrouw door haar geslachtswijziging niet op tijd door te voeren in de administratie.

Oordeelnummer 2018-61
14-06-2018
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een transvrouw nam een mobiel telefoonabonnement bij Tele2. Ook sloot zij een kredietovereenkomst voor een mobiele telefoon. Daarna veranderde zij haar geslachtsaanduiding in de Basisregistratie Personen (BRP). Zij vroeg aan Tele2 om het abonnement en de kredietovereenkomst over te zetten op haar vrouwelijke naam en haar als vrouw aan te schrijven. Hoewel medewerkers van de klantenservice beloofden dit te zullen doen, gebeurde er niets. Een antidiscriminatiebureau stuurde Tele2 een brief dat de vrouw zich gediscrimineerd voelde als transgender. Tele2 liet haar weten dat zij een nieuw account zou aanmaken met de juiste gegevens en haar telefoonnummer aan dit account zou koppelen. Toch stuurde Tele2 haar opnieuw een brief en een rekening met haar mannelijke naam. Het duurde daarna nog twee maanden voordat Tele2 haar aanschreef als vrouw. De vrouw stelt dat Tele2 haar discrimineerde door de geslachtswijziging niet op tijd door te voeren in de administratie.

Beoordeling

Het College heeft verschillende malen geoordeeld dat het niet doorvoeren van een geslachtswijziging in een administratie onderscheid op grond van geslacht tot gevolg kan hebben.Tele2 had er zes maanden voor nodig om de geslachtsaanduiding van de vrouw te wijzigen in haar administratie. Het College is van oordeel dat dit zodanig lang is, dat Tele2 hiermee direct onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt. Tele2 gaf ook toe dat het erg lang heeft geduurd, maar dat zij nooit de bedoeling had de vrouw te discrimineren. Zij bood de vrouw bloemen en excuses aan en verlaagde haar toestelkrediet. Het College is van oordeel dat Tele2 het onderscheid hiermee niet wegnam.

Oordeel

Tele2 Nederland B.V. heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: