Oordelen

Stichting Loopsport Zwolle discrimineerde niet door een meisje in een rolstoel met handbike niet te laten deelnemen aan de EPStadshagenrun.

Oordeelnummer 2018-63
05-07-2018
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een meisje wilde deelnemen aan de Stadshagenrun. Dit is een hardloopwedstrijd door de wijk Stadshagen in Zwolle. De regels voor deelname staan op de website van de Stadshagenrun. Hierin staat dat het parcours niet geschikt is voor deelname per rolstoel, wheeler of met een kinderwagen en dat dit daarom ook niet is toegestaan. Het meisje verscheen aan de start in een rolstoel met handbike. Ze wilde meedoen aan de 5-kilometerrun voor recreanten. Ze was samen met haar vader, die met haar mee zou lopen. Medewerkers van Stichting Loopsport Zwolle weigerden haar te laten starten omdat ze in een rolstoel met handbike zit. De vader voert aan dat de Stichting zijn dochter discrimineerde door haar niet te laten deelnemen omdat ze de run wilde afleggen in een rolstoel met handbike. De rolstoel moet worden gezien als haar benen. Zij haalt hiermee een snelheid van 9 kilometer per uur en is dan ook niet sneller dan de gemiddelde hardloper.

Beoordeling

Stichting Loopsport Zwolle mag geen onderscheid op grond van handicap maken bij het organiseren van een hardloopevenement. Onder dit verbod valt ook de verplichting om een doeltreffende aanpassing te verrichten, tenzij deze aanpassing onevenredig belastend is. Het College ziet het verzoek van het meisje om in een rolstoel met handbike deel te nemen aan de Stadshagenrun als een verzoek om een doeltreffende aanpassing. Een aanpassing is doeltreffend als deze geschikt en noodzakelijk is om de beperkingen als gevolg van de beperking weg te nemen. Het College stelt vast dat de Stadshagenrun een hardloopwedstrijd is, waarbij de deelnemers het parcours hardlopend moeten afleggen en de competitie tussen de deelnemers een rol speelt. Hoewel het aannemelijk is dat het meisje in de rolstoel met handbike in staat zal zijn het parcours af te leggen, kan zij dit niet hardlopend. Het College is daarom van oordeel dat een rolstoel met handbike niet geschikt is om de beperkingen als gevolg van haar beperking weg te nemen en daarmee geen doeltreffende aanpassing is. Het College concludeert dan ook dat de Stichting het meisje niet discrimineerde door haar geen toestemming te verlenen om in een rolstoel met handbike deel te nemen aan de 5-kilometerrun van de Stadshagenrun.

Oordeel

Stichting Loopsport Zwolle heeft jegens het meisje geen verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: