Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Het vrijwilligerswerk van Stichting Michaëlevents kan niet worden aangemerkt als ‘het onder gezag verrichten van arbeid’. Hierdoor valt het werk niet onder de werking van de AWGB en is het College niet bevoegd erover te oordelen.

Oordeelnummer 2018-69
05-07-2018
Godsdienst
lees verder

Stichting BOOR discrimineerde een man niet op grond van zijn leeftijd door hem af te wijzen voor de functie van docent techniek ISK.

Oordeelnummer 2018-60
12-06-2018
Leeftijd
lees verder

Trust Krediet Beheer B.V. discrimineerde een vrouw niet op grond van geslacht en/of leeftijd door haar af te wijzen voor de functie van Aankomend Credit Manager.

Oordeelnummer 2018-58
04-06-2018
Geslacht, Leeftijd
lees verder

Geen discriminatie op grond van leeftijd door Stichting HVO-Querido bij de werving en selectie voor de functie bestuurssecretaris.

Oordeelnummer 2018-51
18-05-2018
Leeftijd
lees verder

Een werving- en selectiebureau discrimineerde een man die solliciteerde naar een baan als bestuurssecretaris.

Oordeelnummer 2018-50
18-05-2018
Leeftijd
lees verder

Koninklijke PostNL B.V. discrimineerde een man op grond van zijn leeftijd door hem af te wijzen voor een traineeship.

Oordeelnummer 2018-36
17-04-2018
Leeftijd
lees verder

Stichting Dorpshuis “De Biezen” discrimineerde een 66-jarige man door hem af te wijzen als beheerder van het dorpshuis.

Oordeelnummer 2018-16
13-02-2018
Leeftijd
lees verder

Calco Group B.V. discrimineerde een man niet op grond van leeftijd bij de werving voor een traineeship. Wel is er sprake van discriminatie op grond van leeftijd bij de afwijzing.

Oordeelnummer 2018-11
07-02-2018
Leeftijd
lees verder

MediaMonks B.V. discrimineerde een vrouw vanwege haar (vermeende) politieke gezindheid door geen arbeidsovereenkomst met haar aan te gaan.

Oordeelnummer 2018-3
09-01-2018
lees verder

Stichting Buurt M/V discrimineerde een man niet op grond van handicap of chronische ziekte door hem vanwege een alcoholverslaving in het verleden af te wijzen voor de functie van Buurtman.

Oordeelnummer 2017-150
21-12-2017
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd