Publicaties

Onbeperkt stemmen - Rapportage over de toegankelijkheid van verkiezingen voor mensen met een beperking

lees verder

Toegankelijkheid op de rit? Rapportage van het onderzoek naar de toegankelijkheid van het openbaar busvervoer voor rolstoelgebruikers

lees verder

Belevingsonderzoek naar armoede

lees verder

Is het nu beter bevallen? Vervolgonderzoek naar discriminatie op het werk van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen.

lees verder

Inzicht in inclusie: werk, wonen en onderwijs - participatie van mensen met een beperking

lees verder

De Cliënt Centraal

lees verder

Publicaties zoeken:

  • FILTER OP