Publicaties

Mensenrechten in Nederland 2017 - Jaarlijkse Rapportage

lees verder

Advies aan staatssecretaris Teeven over de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

lees verder

Onderzoek Mensenrechten

lees verder

Onderzoek uit eigen beweging naar risicoselectie op grond van postcode en verblijfsstatus

lees verder

2001/04: Commentaar inzake het voorstel voor een Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd

lees verder

Brief aan de staatssecretaris van V&J over opvang ongedocumenteerden

lees verder

Brief aan de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de overplaatsing van Noorse gedetineerden naar Nederland

lees verder

Publicaties zoeken:

  • FILTER OP