Toegelicht

Gepubliceerd 09 november 2017, 15:32 en laatst aangepast 10 november 2017, 11:40

Dag van de Mantelzorg 2017 - ‘Mantelzorg doe je samen’

10 november is de Dag van de Mantelzorg. Het motto is ‘Mantelzorg doe je samen’. Een breed thema waarin het erkennen en waarderen van mantelzorgers centraal staat.

Wat speelt er?

De meeste mensen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, de regie over hun eigen leven behouden, deel uitmaken van de samenleving en niet eenzaam zijn. Om dat te kunnen doen, hebben veel ouderen en mensen met een beperking ondersteuning en zorg nodig. Zij regelen dat met familie en andere naasten, zoals vrienden en buren. Als dat niet lukt, kunnen zij de gemeente om ondersteuning vragen.

Toch kan er ook voor de mantelzorgers ondersteuning nodig zijn om de zorg vol te houden. De Wmo 2015 verplicht gemeenten om aan te geven welke maatregelen ze nemen voor het ondersteunen van mantelzorgers. Er zijn al veel voorbeelden van gemeenten die zich inzetten voor een betere ondersteuning van mantelzorgers, zoals de gemeente Den Haag met de campagne ‘U vindt het vanzelfsprekend, wij noemen het mantelzorg’. Een ander voorbeeld is dat de gemeente Soest samen met zorg- en welzijnsorganisaties een convenant heeft ondertekend om mantelzorgers meer te ondersteunen.

Wat heeft dit met mensenrechten te maken?

Op de dag waarop mantelzorgers extra in het zonnetje worden gezet, benadrukt het College voor de Rechten van de Mens dat ondersteuning van mantelzorgers geen gunst is, maar een recht. De meeste mantelzorgers halen veel voldoening uit de zorg voor vrienden of familie. Maar mantelzorg kan psychisch en lichamelijk zwaar zijn. Het kan leiden tot stress en uitputting. Bovendien is deze hulp een extra taak naast de al bestaande verplichtingen van het werk en de zorg voor het gezin. Het kan veel privétijd vragen. Sommigen kiezen er dan ook voor om korter te gaan werken.

Als mantelzorg te zwaar is en er te weinig oog is voor de mantelzorger, kunnen mensenrechten in het geding komen. Als de zorg zo veel vraagt dat iemand zich genoodzaakt ziet korter te werken, kan het recht op arbeid in het geding zijn. Als iemand geestelijk en lichamelijk uitgeput raakt door langdurige belasting en geen ondersteuning krijgt, kan dat het recht op een zo goed mogelijke gezondheid raken. Dankzij de hulp van mantelzorgers kunnen mensen langer in hun eigen vertrouwde omgeving blijven wonen en meedoen in de maatschappij. Mantelzorgers kunnen dus helpen de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van mensen te behouden en vergroten. Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor de mantelzorger.

Door mantelzorgers te ondersteunen kunnen gemeenten bijdragen aan het beschermen en bevorderen van hun mensenrechten. Bovendien komen zij op die manier tegemoet aan de wens van mensen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Het College onderstreept dat ondersteuning van mantelzorgers geen gunst is, maar een basis heeft in de rechten van de mens. Op grond hiervan moeten gemeenten waarborgen dat verschillende vormen van mantelzorgondersteuning beschikbaar, aanvaardbaar, van goede kwaliteit en toegankelijk zijn.

Meer informatie:

Tags

Trefwoord: