Toegelicht

Gepubliceerd 02 november 2017, 15:21 en laatst aangepast 06 november 2017, 14:59

Equal Pay day: vrouwen werken vanaf vandaag ‘gratis’

3 november is het Equal Pay Day. Vrouwen verdienen gemiddeld 16% minder per uur dan mannen. Omgerekend betekent het dat vrouwen vanaf 3 november tot het einde van het jaar ‘gratis’ werken. Op het FNV Equal Payday Event van vandaag geeft het College voor de Rechten van de Mens een voorproefje van de test die veel voorkomende valkuilen laat zien die in de praktijk leiden tot ongelijke beloning. Eind november start een campagne om werkgevers bewuster te maken van deze valkuilen in hun eigen beloningsbeleid. Daarmee kan onderscheid in de beloning van vrouwen en mannen worden voorkomen.

Wat speelt er ?

Vrouwelijke werknemers in Nederland verdienen gemiddeld minder dan mannen. Vrouwen verdienen namelijk 18 euro per uur, terwijl mannen 22 euro per uur verdienen. Dat verschil is iets groter in het bedrijfsleven en iets kleiner bij de overheid. Het is bekend  dat verschillen in beloning tussen mannen en vrouwen voor een belangrijk deel verklaarbaar zijn door factoren zoals opleidingsniveau, werkervaring en de sector waarin men werkt. De loonkloof zegt niet direct iets over de discriminatie van vrouwen. Wanneer vrouwen of mannen niet gelijk betaald worden voor arbeid van gelijke waarde, is er wel sprake van discriminatie bij de beloning, ook wel beloningsonderscheid genoemd.

Op basis van de onderzoeken van het College binnen sectoren  kan er beter antwoord gegeven worden op de vraag in hoeverre er sprake is van beloningsonderscheid. In deze onderzoeken wordt het salaris van werknemers binnen dezelfde organisaties met gelijkwaardige functies vergeleken. Zo blijkt uit het onderzoek naar ongelijke beloning in ziekenhuizen en hogescholen dat mannen meer geld krijgen dan vrouwen om redenen die niet met de waarde van de arbeid te maken hebben.

Voorbeelden hiervan zijn het aansluiten op het laatst verdiende salaris of het onderhandelen over het salaris zonder dat dit te maken heeft met de relevante werkervaring. Het gaat dus om zaken die gebruikelijk  zijn en niet direct een verband met geslacht aangeven, maar wel vaker vrouwen blijken te benadelen.

Eind november brengt het College het onderzoek binnen de verzekeringsbranche hierover uit.

Wat heeft dit met Mensenrechten te maken?

Het recht op gelijke beloning heeft al heel erg lang wereldwijde aandacht en is vastgelegd in verschillende verdragen. Zo nam de International Labour Organisation al in 1951 een verdrag aan over de gelijke beloning van mannen en vrouwen voor arbeid van gelijke waarde. De EU stelde in 1957 de Verdragen van Rome vast waarin dezelfde eis staat. Dit is in nationaal recht omgezet.

In Nederland is in 1975 de Wet gelijk loon ingevoerd. Tegenwoordig staat dit in de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen (WGB). In artikel 7, eerste lid, van de WGB is vastgelegd dat vrouwen en mannen voor arbeid van gelijke waarde gelijk betaald moeten worden.

Wat doet het College?

Vrouwen en mannen die vermoeden dat ze onterecht minder verdienen in vergelijking met een werknemer met een vergelijkbare functie van het andere geslacht, kunnen een klacht indienen bij het College.

Daarnaast doet het College soms een groter onderzoek naar deze problematiek om de achterliggende mechanismen en valkuilen te achterhalen van ongelijke beloning tussen mannen en vrouwen.

Eind november start de campagne Grip op Gelijke Lonen gericht op werkgevers. We nodigen werkgevers uit via de website te testen of zij weleens in de  valkuilen van ongelijke lonen stappen en bieden een workshop aan om het beloningsbeleid neutraler in te richten.

Meer informatie:

Tags

Trefwoord: