Waar kan ik terecht?

"Guiding Principles" Bedrijven en Mensenrechten

Ga naar website

ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)

Singaporestraat 74, Lijnden, Postbus 144, 1170 AC Badhoevedorp, Telefoon: 020 - 655 82 55

Ga naar website

ABVAKABO (Onderwijs)

Leden zijn werkzaam bij overheden, in de zorg, het welzijnswerk, onderwijs, sociale werkvoorziening, nutsbedrijven en post en telecommunicatie.

(0900) 22 82 522.

Ga naar website

Academic Network of European Disability Experts (ANED)

Heeft tot doel het opzetten en onderhouden van een Europees academisch netwerk op het gebied van beperkingen. 

Ga naar website

ActiZ

Een organisatie van zorgondernemers, creëert randvoorwaarden voor het ondernemerschap van aanbieders van zorg.

Ga naar website

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

Brengt gevraagd en ongevraagd beleids- en wetsadviezen uit aan het parlement en de regering over het vreemdelingenrecht en vreemdelingenbeleid.

Ga naar website

Algemene Onderwijsbond

De AOb de grootste onderwijsvakbond van Nederland.

Ga naar website

Algemene onderwijsbond (Aob)

Ga naar website

AllesToegankelijk

Besteedt speciale aandacht aan gastvrijheid in de horeca, servicegerichtheid in gezondheidscentra en klantvriendelijkheid in de detailhandel en retail.

Ga naar website

Amnesty International

Zet zich in voor naleving van de UVRM en andere internationale mensenrechtenverdragen en –verklaringen.

Ga naar website